Phân công nhiệm vụ năm học 2019 - 2020


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Phân công CM

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

TC

ĐH

1

Nguyễn Thị Hiền

16/06/1971

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Hiệu trưởng,
 Chỉ đạo chung

Dạy thay TT

2

2

Nguyễn Thị Yên

22/4/1977

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Phó hiệu trưởng chỉ đạo CM

Dạy thay CTCĐ

4

3

Nguyễn Thị Duyên

03/02/1987

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 1A2

TT tổ 1; Uỷ viên CĐ

17

4

Phạm Thị Thu Thanh

02/05/1977

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 2B1

Tổ phó tổ 2+3; Thư ký Hội đồng

18

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

10/12/1988

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

GV chủ nhiệm lớp 1A3

Bí thư Đoàn TNCSHCM

20

6

Bùi Thị Trang

26/04/1987

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 2B2

 

20

7

Mai Thị Kim Tuyến

21/11/1988

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3C2

 

20

8

Nguyễn Thị Hải Ninh

18/01/1974

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 1A1

 

20

9

Nguyễn Thị Hương Lan

08/06/1972

 

x

 

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 4D2

Tổ phó tổ 4+5

19

10

Vũ Thị Thuỷ

05/11/1964

 

x

 

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 5E2

TT Tổ 4+5

17

11

Trần Thị Huyền

20/07/1988

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 2B3

TT Tổ 2+3

17

12

Phạm Thị Hương

07/08/1980

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 5E1

 

20

13

Nguyễn Thị Hậu

27/03/1975

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3C3

 

20

14

Nguyễn Thị Liên

31/05/1984

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 4D1

CTCĐ

16

15

Phạm Kim Lương

23/07/1967

 

x

 

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 5E3

 

20

16

Dương Thị Bưởi

20/01/1976

 

 

x

Tiếng Anh

Dạy Tiếng anh

 

23

17

Nguyễn Thị Hường

07/07/1978

 

 

x

Tiếng Anh

Dạy Tiếng anh

Trưởng ban TTND

21

18

Hà Thị Ngọc

05/11/1985

 

x

 

Mĩ thật

Dạy mỹ thuật

TPT Đội

7

19

Nguyễn Thị Thanh Lương

07/12/1978

 

x

 

Cao đẳng Mĩ thuật

Dạy mỹ thuật, thủ công, thể dục

 

23

20

Nguyễn Thị Hương

01/08/1981

 

x

 

Âm nhạc

Dạy âm nhạc, Thể dục

 

23

21

Vương Thị Quyên

08/03/1978

x

 

 

Âm nhạc

Dạy âm nhạc, Đạo đức, Kĩ thuật

 

23

22

Phạm Thị Thu Huyền

28/10/1989

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3C1

 

20

23

Nguyễn Thị Hương

12/07/1970

x

 

 

Hành chính

Y tế học đường -Thủ quỹ

Tổ trưởng Tổ VP

 

24

Nguyễn Thị Huế

14/09/1986

 

x

 

Thư viện

Thư viện

Thiết bị

 

25

Lưu Thị Hồng Dung

26/6/1989

 

 

x

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 1A4

 

20

26

Vũ Thị Linh

18/3/1990

 

x

 

Giáo dục Tiểu học

Dạy thay

 

23

27

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

19/03/1990

 

x

 

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3C4

 

20

28

Nguyễn Thị Khanh

04/05/1991

 

x

 

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 2B4

 

20

29

Đỗ Thị Hồng Nhung

19/01/1996

x

 

 

Giáo dục Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 4D3

 

20

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu